• Index
  •  » Ciekawostki
  •  » Oznaczenia pojazdów Gaśniczych (numery operacyjne)

#1 2008-09-21 18:45:55

Strażak998

Administrator

Zarejestrowany: 2008-09-21
Posty: 19
Punktów :   

Oznaczenia pojazdów Gaśniczych (numery operacyjne)

Pojazdy bojowe straży pożarnej dzielimy na samochody gaśnicze oraz specjalne.

     W zależności od masy rzeczywistej pojazdy gaśnicze dzielimy na:

    * lekkie - masa do 7,50 tony
    * średnie - masa w przedziale 7,51 do 14,00 ton
    * ciężkie - masa powyżej 14,01 tony

Samochody specjalne stanowią szeroką grupę aut specjalistycznych dostosowanych do prowadzenia wyspecjalizowanych działań. W zależności o przeznaczenia rozróżniamy następujące pojazdy specjalne:

    * drabiny mechaniczne
    * podnośniki hydrauliczne
    * samochody ratownictwa technicznego
    * samochody ratownictwa specjalistycznego
    * samochody ratownictwa wodnego
    * samochody ratownictwa wysokościowego
    * samochody dla grup poszukiwawczo-ratowniczych
    * samochody oświetleniowe
    * samochody do przewozu sprzętu ochrony dróg oddechowy
    * samochody wężowe
    * samochody do przewozu kontenerów specjalistycznych
    * samochody kwatermistrzowskie
    * dźwigi
    * samochody operacyjne
    * samochody rozpoznawczo-ratownicze

      Aby usprawnić komunikację między ratownikami prowadzącymi działania ratownicze oraz stanowiskiem kierowania, srażacy posługują sie specyficznym językiem oznaczającym konkretne pojazdy bojowe. Poniżej postaram się w sposób możliwe przystępny wyjaśnić oznaczenia kodowe poszczególnych pojazdów, z którymi możecie się spotkać odwiedzając mój serwis,      Oznaczenie pojazdów straży pożarnej składa się z ciągu liter i cyfr, z których każda ma swoje znaczenie. Do najczęściej spotykanych zaliczamy GBA, GCBA, SD, SRd, SRt często do oznaczeń literowych dodawane są oznaczenia cyfrowe.

     Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań samochodu:

    * G - gaśniczy
    * S - specjalny

Druga litera oznacza masę samochodu:

    * L - lekki (masa całkowita do 7,5 ton)
    * C - ciężki (masa całkowita powyżej 14 ton)
    * - średniego samochodu się nie oznacza (masa całkowita od 7,5 do 14 ton)

     Kolejne litery określają bliższe dane identyfikujące budowę i wyposażenie samochodu:
W przypadku samochodów gaśniczych:

    * B - zbiornik na wodę
    * A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
    * M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
    * Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym.
    * Sn - samochód gaśniczy z instalacją śniegową.

     Dodatkowo samochody gaśnicze posiadają oznaczenie cyfrowe charakteryzujące pojemność zbiornika na wodę w metrach sześciennych oraz wydajność pompy w hektolitrach. Symbole oddzielone są znakiem /. Pierwsza liczba: oznacza pojemność zbiornika w metrach sześciennych (tonach), druga wydajność pompy w hektolitrach na minutę (hl/min) przy ciśnieniu roboczym 8 bar. I tak oznaczenie 2,5/20 oznacza zbiornik o pojemności 2,5 metra sześciennego i autopompę o wydajności 20 hektolitrów na minutę przy ciśnieniu roboczym 8 bar. Wodno-pianowe samochody gaśnicze wyposażone są także w zbiornik na środek pianotwórczy, którego pojemność wynosi zazwyczaj 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku - 250 l.

     W przypadku samochodów proszkowych podawana jest masa proszku gaśniczego np.: 3000 kg
     Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich przeznaczenie:

    * D - drabina (cyfra określa długość w metrach)
    * H - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach)
    * Rd - ratownictwo drogowe
    * Rt - ratownictwo techniczne
    * Rchem - ratownictwo chemiczne
    * Rekol - ratownictwo ekologiczne
    * Rw - ratownictwo wodne
    * Rwys - ratownictwo wysokościowe
    * Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
    * Op - operacyjny
    * DiŁ - dowodzenia i łączności
    * W - wężowy (liczba określa łączną długość odcinków w metrach)
    * San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
    * P-Gaz - przeciwgazo-dymowy - do przewozu sprzetu ochrony dróg oddechowych
    * Skw - kwatermistrzowski
    * SKn - kontenerowy
    * SRp (SPosz) - samochód specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratowniczej

     I tak na przykład SRt oznacza więc samochód specjalny ratownictwa technicznego.

     Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXX[z]YY (XXX-prefix; z-infix; YY-sufix np.: 301 [D]21, 405[E]25, 362[D]53)gdzie XXX czyli prefix oznacza jednostkę organizacyjną, z której pochodzi pojazd. [z] czyli infix to oznaczenie województwa, a YY czyli sufix rodzaj pojazdu wg poniżej zamieszczonej listy.
     Numery operacyjne mają podobne zadanie jak nr rejestracyjne na samochodach i mają pomóc w prowadzeniu akcji ratowniczych, w których udział bierze wiele zastępów.
     Lista została opracowane na podstawie zdjęć pojazdów ratowniczych i innych ogólnodostępnych materiałów. Informacje podanie poniżej nie są wytycznymi KG PSP i i nie mogą być za takie uznawane.

Oznadzenie województwa:

    * A - jednostki centralne
    * B - podlaskie
    * C - kujawsko-pomorskie
    * D - dolnośląskie
    * E - łódzkie
    * F - lubuskie
    * G - pomorskie
    * K - małopolskie
    * L - lubelskie
    * N - warmińsko-mazurskie
    * O - opolskie
    * P - wielkopolskie
    * R - podkarpackie
    * S - śląskie
    * T - świętokrzyskie
    * W - powiat warszawski
    * M - mazowieckie
    * Z - zachodnipomorskie

Rodzaj i przeznaczenie pojazdu:

    * XXX - 20 - lekki gaśniczy (np. GLBA, GLBM, GLA, GLM)
    * XXX - 21 - pierwszy wyjazdowy (np. GLBA, GBA, GLBM, GBM)
    * XXX - 22 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GLBM, GBM)
    * XXX - 23 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GLBM, GBM)
    * XXX - 24 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GLBM, GBM)
    * XXX - 25 - pierwszy ciężki gaśniczy
    * XXX - 26 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 27 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 28 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 29 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 30 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 31 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 32 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 33 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 34 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)
    * XXX - 35 - pierwszy proszkowy (np. GPr)
    * XXX - 36 - proszkowy (np. GPr)
    * XXX - 37 - proszkowy (np. GPr)
    * XXX - 38 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
    * XXX - 39 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)
    * XXX - 40 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
    * XXX - 41 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
    * XXX - 42 - ratownictwa drogowego (np. SRd)
    * XXX - 43 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
    * XXX - 44 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
    * XXX - 45 - ratownictwa technicznego (np. SRt)
    * XXX - 46 - samochód oświetleniowy (np. SOn)
    * XXX - 47 - samochód oświetleniowy (np. SOn)
    * XXX - 48 - samochód dźwig (np. SDz)
    * XXX - 49 - ciężki ratownictwa drowgowego (np. SCRd)
    * XXX - 50 - przeciw gazowo-dymowy (np. SPGaz, SPGaz-Dym)
    * XXX - 51 - autodrabina (np. SD)
    * XXX - 52 - autodrabina (np. SD)
    * XXX - 53 - autopodnośnik (np. SH)
    * XXX - 54 - autopodnośnik (np. SH)
    * XXX - 55 - mikrobus, autobus
    * XXX - 56 - mikrobus, autobus
    * XXX - 57 - mikrobus, autobus
    * XXX - 58 - mikrobus, autobus
    * XXX - 59 - ambulans (np. SMed)
    * XXX - 60 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
    * XXX - 61 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
    * XXX - 62 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
    * XXX - 63 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
    * XXX - 64 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
    * XXX - 65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)
    * XXX - 66 - amfibie, poduszkowce
    * XXX - 67 - amfibie, poduszkowce
    * XXX - 68 - amfibie, poduszkowce
    * XXX - 69 - amfibie, poduszkowce
    * XXX - 70 - statek pożarniczy
    * XXX - 71 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 72 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 73 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 75 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 76 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 77 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 78 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 79 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP, SKn, SCKn)
    * XXX - 80 - samochód wężowy (np. SW)
    * XXX - 81 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 82 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 83 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 84 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 85 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 86 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 87 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 88 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 89 - pojazd kwatermistrzowski (np. SLKw, SKw, SKn, SCKn)
    * XXX - 90 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
    * XXX - 91 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
    * XXX - 92 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)
    * XXX - 93 - pojazd administracyjny
    * XXX - 94 - pojazd administracyjny
    * XXX - 95 - pojazd administracyjny
    * XXX - 96 - pojazd administracyjny
    * XXX - 97 - pojazd administracyjny
    * XXX - 98 - samochód dowodzenia i łączności (np. SLDiŁ, SDiŁ, SLDł, SDł)
    * XXX - 99 - samochód dowodzenia i łączności (np. SLDiŁ, SDiŁ, SLDł, SDł)

Rodzaj i przeznaczenie sprzętu:

    * XXX - A ** - agregaty (np. 701-A01)
    * XXX - B ** - butle ciśnieniowe (np. 661-B01)
    * XXX - C ** - aparaty oddechowe (np. 501-C01)
    * XXX - H ** - szrzęt hydrauliczny, piły (np. 611-H01)
    * XXX - K ** - kontenery (np. 250-K01)
    * XXX - Ł ** - łodzie i pontony (np. 301-Ł01)
    * XXX - M ** - motopompy (np. 362-M01)
    * XXX - N ** - naczepy (np. 551-N01)
    * XXX - P ** - przyczepy (np. 330-P01)
    * XXX - R ** - sprzęt medyczno-ratowniczy (np. 571-R01)
    * XXX - W ** - działka i armatura wodna, węże pożarnicze (np. 311-W01)
    * XXX - Z ** - zapory, skokochrony, namioty (np. 451-Z01)
    * XXX - X ** - pozostałe

      Gdzie ** oznacza numer kolejny w jednostce

Ostatnia cyfra prefixu oznacza kolejną ne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i tak na przykład :
308[D]21 jest pierwszym samochodem gaśniczym z JRG 8 podległej KM PSP we Wrocławiu, 362[D]xx jest samochodem z JRG 2 podległej KM PSP w Legnicy, a 590[D]90 jest samochodem operacyjnym z KP PSP w Ząbkowicach Śląskich

Prefixy Jednostek organizacyjnych podległych KG PSP w Warszawie

    * 120[A] - Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej
    * 250[W] - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
    * 250[K] - Szkoła Aspirantów PSP w Kraków
    * 250[P] - Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
    * 250[C] - Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszcz
    * 250[s] - Centralna Szkoła PSP w Częstochowa
    * 280[A] - Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
    * 290[A] - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie

    [D] - Województwo Dolnośląskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
# 300 - Komenda Miejska PSP Wrocław
# 340 - Komenda Miejska PSP Jelenia Góra
# 360 - Komenda Miejska PSP Legnica
# 380 - Komenda Miejska PSP Wałbrzych
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Bolesławiec
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Dzierżoniów
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Głogów
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Góra
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Jawor
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Kamienna Góra
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Kłodzko
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Lubań
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Lubin
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Lwówek Śląski
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Milicz
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Oleśnica
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Oława
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Polkowice
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Strzelin
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Środa Śląska
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Świdnica
# 570 - Komenda Powiatowa PSP Trzebnica
# 580 - Komenda Powiatowa PSP Wołów
# 590 - Komenda Powiatowa PSP Ząbkowice Śląskie
# 600 - Komenda Powiatowa PSP Zgorzelec
# 610 - Komenda Powiatowa PSP Złotoryja
        [C] - Województwo Kujawsko-Pomorskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Toruniu
# 300 - Komenda Miejska PSP Bydgoszcz
# 340 - Komenda Miejska PSP Toruń
# 360 - Komenda Powiatowa PSP Włocławek
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Aleksandrów Kujawski
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Brodnica
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Chełmno
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Golub-Dobrzyń
# 440 - Komenda Miejska PSP Grudziądz
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Inowrocław
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Lipno
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Mogilno
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Nakło nad Notecią
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Radziejów Kujawski
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Rypin
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Sępólno Krajeńskie
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Świecie
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Tuchola
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Wąbrzeźno
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Żnin
    [L] - Województwo Lubelskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Lublinie
# 300 - Komenda Miejska PSP Lublin
# 340 - Komenda Powiatowa PSP Biała Podlaska
# 360 - Komenda Powiatowa PSP Chełm
# 380 - Komenda Powiatowa PSP Zamośćłm
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Biłgoraj
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Hrubieszów
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Janów Lubelski
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Krasnystaw
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Kraśnik
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Lubartów
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Łęczna
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Łuków
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Opole Lubelskie
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Parczew
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Puławy
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Radzyń Podlaski
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Ryki
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Świdnik
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Lubelski
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Włodawa
        [F] - Województwo Lubuskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim
# 300 - Komenda Miejska PSP Gorzów Wielkopolski
# 340 - Komenda Miejska PSP Zielona Góra
# 360 - Komenda Powiatowa PSP Krosno Odrzańskie
# 380 - Komenda Powiatowa PSP Międzyrzecz
# 390 - Komenda Powiatowa PSP Słubice
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Strzelce Krajeńskie
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Sulęcin
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Świebodzin
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Wschowa
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Żagań
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Żary
    [E] - Województwo Łódzkie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi
# 300 - Komenda Miejska PSP Łódź
# 330 - Komenda Powiatowa PSP Piotrków Trybunalski
# 350 - Komenda Powiatowa PSP Skierniewice
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Bełchatów
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Brzeziny
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Kutno
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Łask
# 440 - Komenda Powiatowa PSP łęczyca
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Łowicz
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Łódź Wschodnia
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Opoczno
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Pabianice
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Pajęczno
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Poddębice
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Radomsko
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Rawa Mazowiecka
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Sieradz
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Tomaszów Mazowiecki
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Wieluń
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Wieruszów
# 570 - Komenda Powiatowa PSP Zduńska Wola
# 580 - Komenda Powiatowa PSP Zgierz
        [K] - Województwo Małopolskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
# 300 - Komenda Miejska PSP Kraków
# 340 - Komenda Miejska PSP Nowy Sącz
# 360 - Komenda Powiatowa PSP Tarnów
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Bochnia
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Brzesko
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Chrzanów
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Dąbrowa Tarnowska
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Gorlice
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Limanowa
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Miechów
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Myślenice
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Targ
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Olkusz
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Oświęcim
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Proszowice
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Sucha Beskidzka
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Zakopane
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Wadowice
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Wieliczka
    [M] - Województwo Mazowieckie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Warszawie
# 210 - SDF w Warszawie
# 300 - Komenda Miejska PSP Warszawa
# 330 - Komenda Miejska PSP Radom
# 340 - Komenda Miejska PSP Ostrołęka
# 360 - Komenda Powiatowa PSP Płock
# 380 - Komenda Powiatowa PSP Sielce
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Białobrzegi
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Ciechanów
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Garwolin
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Gostynin
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Grodzisk Mazowiecki
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Grójec
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Kozienice
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Legionowo
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Lipsko
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Łosice
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Maków Mazowiecki
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Mińsk Mazowiecki
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Mława
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Mazowiecki
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Ostrów Mazowiecki
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Otwock
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Piaseczno
# 570 - Komenda Powiatowa PSP Płońsk
# 580 - Komenda Powiatowa PSP Pruszków
# 590 - Komenda Powiatowa PSP Przasnysz
# 600 - Komenda Powiatowa PSP Przysucha
# 610 - Komenda Powiatowa PSP Pułtusk
# 620 - Komenda Powiatowa PSP Sierpc
# 630 - Komenda Powiatowa PSP Sochaczew
# 640 - Komenda Powiatowa PSP Sokołów Podlaski
# 650 - Komenda Powiatowa PSP Szydłowiec
# 660 - Komenda Powiatowa PSP Warszawa Zachód
# 670 - Komenda Powiatowa PSP Węgrów
# 680 - Komenda Powiatowa PSP Wołomin
# 690 - Komenda Powiatowa PSP Wyszków
# 700 - Komenda Powiatowa PSP Zwoleń
# 710 - Komenda Powiatowa PSP Żuromin
# 720 - Komenda Powiatowa PSP Żyrardów
        [O] - Województwo Opolskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP we Opolu
# 300 - Komenda Miejska PSP Opole
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Brzeg
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Głubczyce
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Kędzierzyn-Koźle
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Kluczbork
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Krapkowice
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Namysłów
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Nysa
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Olesno
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Prudnik
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Strzelce Opolskie
    [R] - Województwo Podkarpackie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie
# 300 - Komenda Miejska PSP Rzeszów
# 340 - Komenda Miejska PSP Krosno
# 360 - Komenda Miejska PSP Przemyśl
# 380 - Komenda Miejska PSP Tarnobrzeg
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Ustrzyki Dolne
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Brzozów
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Dębica
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Jarosław
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Jasło
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Kolbuszowa
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Lesko
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Leżajsk
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Lubaczów
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Łańcut
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Mielec
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Nisko
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Przeworsk
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Ropczyce
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Sanok
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Stalowa Wola
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Strzyżów
        [b] - Województwo Podlaskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku
# 300 - Komenda Miejska PSP Białystok
# 340 - Komenda Miejska PSP Suwałki
# 360 - Komenda Miejska PSP Łomża
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Augustów
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Bielsk Podlaski
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Grajewo
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Hajnówka
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Kolno
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Mońki
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Sejny
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Siemiatycze
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Sokółka
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Wysokie Mazowieckie
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Zambrów
    [G] - Województwo Pomorskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku
# 300 - Komenda Miejska PSP Gdańsk
# 330 - Komenda Powiatowa PSP Pruszcz Gdańśki
# 340 - Komenda Miejska PSP Słupsk
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Bytów
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Chojnice
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Człuchów
# 430 - Komenda Miejska PSP Gdynia
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Kartuzy
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Kościerzyna
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Kwidzyn
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Lębork
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Malbork
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Dwór Mazowiecki
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Puck
# 510 - Komenda Miejska PSP Sopot
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Starogard Gdański
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Sztum
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Tczew
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Wejherowo
        [s] - Województwo Śląskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
# 300 - Komenda Miejska PSP Katowice
# 330 - Komenda Miejska PSP Bielsko Biała
# 350 - Komenda Miejska PSP Częstochowa
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Będzin
# 410 - Komenda Miejska PSP Bytom
# 420 - Komenda Miejska PSP Chorzów
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Cieszyn
# 440 - Komenda Miejska PSP Dąbrowa Górnicza
# 450 - Komenda Miejska PSP Gliwice
# 470 - Komenda Miejska PSP Jastrzębie Zdrój
# 480 - Komenda Miejska PSP Jaworzno
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Kłobuck
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Lubliniec
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Mikołów
# 520 - Komenda Miejska PSP Mysłowice
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Myszków
# 540 - Komenda Miejska PSP Piekary Śląskie
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Pszczyna
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Racibórz
# 570 - Komenda Miejska PSP Ruda Śląska
# 580 - Komenda Miejska PSP Rybnik
# 600 - Komenda Miejska PSP Siemianowice Śląskie
# 610 - Komenda Miejska PSP Sosnowiec
# 620 - Komenda Miejska PSP Świętochłowice
# 630 - Komenda Powiatowa PSP Tarnowskie Góry
# 640 - Komenda Miejska PSP Tychy
# 660 - Komenda Powiatowa PSP Wodzisław Śląski
# 670 - Komenda Miejska PSP Zabrze
# 680 - Komenda Powiatowa PSP Zawiercie
# 690 - Komenda Miejska PSP Żory
# 700 - Komenda Powiatowa PSP Żywiec
    [T] - Województwo Świętokrzyskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach
# 300 - Komenda Miejska PSP Kielce
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Busko Zdrój
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Jędrzejów
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Kazimierza Wielka
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Końskie
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Opatów
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Ostrowiec Świętokrzyski
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Pińczów
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Sandomierz
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Skarżysko Kamienna
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Starachowice
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Staszów
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Włoszczowa
        [N] - Województwo Warmińsko-Mazurskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie
# 300 - Komenda Miejska PSP Olsztyn
# 340 - Komenda Miejska PSP Elbląg
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Bartoszyce
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Braniewo
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Działdowo
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Ełk
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Giżycko
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Gołdap
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Iława
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Kętrzyn
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Lidzbark Wamiński
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Mrągowo
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Nidzica
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Nowe Miasto Lubawskie
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Olecko
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Ostróda
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Pisz
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Szczytno
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Węgorzewo
    [P] - Województwo Wielkopolskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu
# 300 - Komenda Miejska PSP Poznań
# 340 - Komenda Miejska PSP Kalisz
# 360 - Komenda Miejska PSP Konin
# 380 - Komenda Miejska PSP Leszno
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Chodzież
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Czarnków Trzcianka
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Gniezno
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Gostyń
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Grodzisk Wielkopolski
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Jarocin
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Kępno
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Koło
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Kościan
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Krotoszyn
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Międzychód
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Nowy Tomyśl
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Oborniki
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Ostrów Wielkopolski
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Ostrzeszów
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Piła
# 560 - Komenda Powiatowa PSP Pleszew
# 570 - Komenda Powiatowa PSP Rawicz
# 580 - Komenda Powiatowa PSP Słupca
# 590 - Komenda Powiatowa PSP Szamotuły
# 600 - Komenda Powiatowa PSP Śrem
# 610 - Komenda Powiatowa PSP Środa Wielkopolska
# 620 - Komenda Powiatowa PSP Turek
# 630 - Komenda Powiatowa PSP Wągrowiec
# 640 - Komenda Powiatowa PSP Wolsztyn
# 650 - Komenda Powiatowa PSP Września
# 660 - Komenda Powiatowa PSP Złotów
        [Z] - Województwo Zachodniopomorskie

# 220 - Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie
# 300 - Komenda Miejska PSP Szczecin
# 340 - Komenda Miejska PSP Koszalin
# 400 - Komenda Powiatowa PSP Białogard
# 410 - Komenda Powiatowa PSP Choszczno
# 420 - Komenda Powiatowa PSP Drawsko Pomorskie
# 430 - Komenda Powiatowa PSP Goleniów
# 440 - Komenda Powiatowa PSP Gryfice
# 450 - Komenda Powiatowa PSP Gryfino
# 460 - Komenda Powiatowa PSP Kamień Pomorski
# 470 - Komenda Powiatowa PSP Kołobrzeg
# 480 - Komenda Powiatowa PSP Łobez
# 490 - Komenda Powiatowa PSP Myślibórz
# 500 - Komenda Powiatowa PSP Police
# 510 - Komenda Powiatowa PSP Pyrzyce
# 520 - Komenda Powiatowa PSP Sławno
# 530 - Komenda Powiatowa PSP Stargard Szczeciński
# 540 - Komenda Powiatowa PSP Szczecinek
# 550 - Komenda Powiatowa PSP Świdwin
# 560 - Komenda Miejska PSP Świnujście
# 570 - Komenda Powiatowa PSP Wałcz

Offline

 
  • Index
  •  » Ciekawostki
  •  » Oznaczenia pojazdów Gaśniczych (numery operacyjne)

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
rozwód świdnica